Το Ιστολόγιο μας - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΤΟΜΟ"

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
"ΑΤΟΜΟ"
Ποιότητα στην παιδεία, επένδυση στη γνώση!
Μέσης Εκπαίδευσης
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ "ΝΕΩΝ"

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΤΟΜΟ"
Δημοσιεύθηκε από Διεύθυνση σε Νέα · 17 Νοέμβριος 2014

[image:image-1]

Ο μαθητικός διαγωνισμός των «ΝΕΩΝ» προσφέρει από 2.500 ευρώ σε δύο μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου κάθε μήνα για έξι μήνες.

Ο διαγωνιςμόε αφορά το μάθημα της έκθεσης και θέμα της πρώτης έκθεσης για τον Νοέμβριο είναι: «Απλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν στο σχολείο και να βελτιώσουν τη σχολική καθημερινότητα, χωρίς χρήματα».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήςουν την ειδική φόρμα συμμετοχής στην έντυπη έκδοση των «ΝΕΩΝ» κάθε Τετάρτη.

Οι όροι του διαγωνισμού:

Η Εκθεση Ιδεών πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη, αυστηρά προσωπική δημιουργία του μαθητή, να είναι γραμμένη στα ελληνικά και να έχει έκταση από 500 έως 600 λέξεις. Η ειδική φόρμα συμμετοχής θα δημοσιεύεται κάθε Τετάρτη, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και φόρμες (κουπόνια) που έχουν ήδη δημοσιευθεί το προηγούμενο διάστημα.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, το κουπόνι που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι πρέπει να είναι το πρωτότυπο και όχι φωτοαντίγραφο. Οι Εκθέσεις που θα βραβευτούν, κατόπιν ελεύθερης αξιολόγησης επιτροπής αποτελούμενης από καθηγητές και στελέχη της εφημερίδας, θα δημοσιευθούν μαζί με τα ονόματα και τα στοιχεία των δύο νικητών.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου), που φοιτούν σε σχολεία εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια (ελληνόφωνα και μη). Εξαιρούνται τα παιδιά των υπαλλήλων, στελεχών και μελών του ΔΣ του ομίλου εταιρειών ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ.

Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι εξάμηνη (6μηνη): από τον μήνα Νοέμβριο του 2014 μέχρι τον Απρίλιο του 2015.
Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα συμμετοχής μία φορά στον Διαγωνισμό για κάθε μήνα με την αποστολή μιας μόνο Εκθεσης Ιδεών για κάθε θέμα, δηλαδή μπορεί να συμμετάσχει έως και έξι (6) φορές. Εξαιρούνται από τη δυνατότητα συμμετοχών στις επόμενες φάσεις του Διαγωνισμού οι μαθητές που θα κερδίσουν τα βραβεία των προηγούμενων.

Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλουν μαζί με την Εκθεση στη διεύθυνση της εφημερίδας («ΤΑ ΝΕΑ», Μιχαλακοπούλου, αρ. 80, Αθήνα – ΤΚ 11528) ταχυδρομικώς, με την ένδειξη «Για τα Μαθητικά Βραβεία». Στον φάκελο θα περιλαμβάνεται μία φωτογραφία του μαθητή και σύντομο βιογραφικό, καθώς και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι του επιτρέπει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και τη δημοσίευση της Εκθεσης, της φωτογραφίας και τυχόν συνέντευξής του, σε περίπτωση βράβευσης, καθώς και ότι ο ίδιος ο γονέας/κηδεμόνας έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τους όρους του Διαγωνισμού.

Η αποστολή των φακέλων με τις αιτήσεις και τις Εκθέσεις Ιδεών γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής τους ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, όπως θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Φάκελοι, οι οποίοι έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την πάροδο του κάθε ημερολογιακού μήνα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής φακέλου συμμετοχής ή αποστολής ελλιπών στοιχείων, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» για συνέχιση της διαδικασίας, είτε για περαιτέρω αποζημίωση. Η φόρμα συμμετοχής είναι ενιαία για όλους τους μήνες διάρκειας του Διαγωνισμού, με μόνη διαφοροποίηση το θέμα της Εκθεσης Ιδεών.

Τα έντυπα που αποστέλλονται στην εφημερίδα μαζί με τις Εκθέσεις Ιδεών και τις φόρμες συμμετοχής δεν θα επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.

Ο κάθε υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχεδίαση Ιστοσελίδας: Ιωάννης Μαργαρώνης
Επιστροφή στο περιεχόμενο