Το Ιστολόγιο μας - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΤΟΜΟ"

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
"ΑΤΟΜΟ"
Ποιότητα στην παιδεία, επένδυση στη γνώση!
Μέσης Εκπαίδευσης
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα Σπουδών στη Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΤΟΜΟ"
Δημοσιεύθηκε από Διεύθυνση σε Νέα · 5 Ιούνιος 2014

[image:image-1]


ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων Οριζόντια βολή
Ομαλή κυκλική κίνηση
Περιοδικά φαινόμενα
Δυναμική της ομαλής κυκλικής κίνησης.
Κεντρομόλος δύναμη


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ
Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις σε σύστημα σωμάτων.
Κρούση. Ελαστικές και µη ελαστικές κρούσεις
Ορμή.
Δύναμη και μεταβολή της ορμής.
Αρχή διατήρησης της ορμής.


ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Καταστατικά μεγέθη − Ιδανικό αέριο.
Ισόθερμη μεταβολή ιδανικού αερίου.
Ισόχωρη μεταβολή ιδανικού αερίου.
Ισοβαρής μεταβολή ιδανικού αερίου.
Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων
Σχέση της πίεσης ιδανικού αερίου και της μέσης τιμής των τετραγώνων των ταχυτήτων των μορίων του.
Σχέση θερμοκρασίας και μέσης κινητικής ενέργειας του μορίου ιδανικού αερίου
Θεώρημα ισοκατανομής της ενέργειας − Βαθμοί ελευθερίας αερίου
Κατανομή ταχυτήτων Maxwell – Boltzman − Πείραμα Zartman


ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Θερμοδυναμικό σύστημα − Θερμοδυναμική ισορροπία.
Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές μεταβολές αερίων
Έργο αερίου − Θερμότητα − Εσωτερική ενέργεια
1ος Θερμοδυναμικός νόμος.
Έργο, Θερμότητα, μεταβολή εσωτερικής ενέργειας στην ισόθερμη, ισόχωρη και ισοβαρή μεταβολή.
Αδιαβατική μεταβολή
Κυκλική αντιστρεπτή μεταβολή
Ειδική γραμμομοριακή θερμότητα αερίου με σταθερό όγκο.
Ειδική γραμμομοριακή θερμότητα αερίου με σταθερή πίεση
Θερμικές μηχανές − Συντελεστής απόδοσης θερμικής μηχανής.
2ος Θερμοδυναμικός νόμος.
Μηχανή Carnot.
Εντροπία − Μεταβολή της εντροπίας στην αδιαβατική μεταβολή, την ισόθερμη μεταβολή, την κυκλική μεταβολή και ελεύθερη εκτόνωση.


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Η δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων
Σχέση έντασης και διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο
Πυκνωτές και χωρητικότητα Ενέργεια φορτισμένου πυκνωτή


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη.
Πειραματική επαλήθευση του νόμου Boyle − Mariotte.
Πειραματική επαλήθευση του νόμου Charles.
Πειραματική επαλήθευση του νόμου Gay − Lussac.
Πειραματική επιβεβαίωση νόμου ιδανικών αερίων

Πηγή:
paideia-ergasia.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχεδίαση Ιστοσελίδας: Ιωάννης Μαργαρώνης
Επιστροφή στο περιεχόμενο