Το Ιστολόγιο μας - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΤΟΜΟ"

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
"ΑΤΟΜΟ"
Ποιότητα στην παιδεία, επένδυση στη γνώση!
Μέσης Εκπαίδευσης
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΤΟΜΟ"
Δημοσιεύθηκε από Διεύθυνση σε Νέα · 8 Δεκέμβριος 2014

[image:image-1]

Η τροπολογία για τα μαθήματα της Χημείας και της Πληροφορικής, έτσι όπως ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την Έρευνα και την Τεχνολογική ανάπτυξη:

"Οι μαθητές της Γ΄Τάξης Ημερησίου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Έκαστος μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων στις οποίες επιθυμεί την εισαγωγή του.

Όσοι επιλέγουν το Ε.Π.Ε. «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες» δηλώνουν υποχρεωτικά την προτίμησή τους ανάμεσα στα μαθήματα
της Χημείας και της Πληροφορικής, ανάλογα με τις Σχολές ή τα Τμήματα όπου επιθυμούν να εισαχθούν.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου έτους, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.

Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση καθορίζεται μετά από πρόταση της ΑΔΙΠ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως τη 15η Μαρτίου. Σε περίπτωση μη υποβολής της πρότασης σύμφωνα με τα παραπάνω, ο συντελεστής καθορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Για την εισαγωγή στις Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής:

α) Ε.Π.Ε. - Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
IIΙ. Ιστορία και
IV. Λατινικά.

β) Ε.Π.Ε. - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Μαθηματικά
III. Φυσική και
IV. Χημεία ή Πληροφορική, κατά περίπτωση.

γ) Ε.Π.Ε. – Επιστήμες Υγείας:
I. Νεοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Φυσική
III. Χημεία και
IV. Βιολογία.

δ) Ε.Π.Ε. - Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πο-
λιτικές Επιστήμες:
Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
ΙΙ. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
ΙΙl. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και
ΙV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ε) Ε.Π.Ε. - Παιδαγωγικών Επιστημών:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
III. Ιστορία και
IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών.»

4. Η πρώτη περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στις Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημά-
των της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης»
(Β.Π.Α.)."

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχεδίαση Ιστοσελίδας: Ιωάννης Μαργαρώνης
Επιστροφή στο περιεχόμενο