Ηλεκτροτεχνία ΙΙ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΤΟΜΟ"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Για τις εξετάσεις > Ύλη Πανελλαδικών 2014 > Επαγγελματικό Λύκειο

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
1ο ΒΙΒΛΙΟ: Ηλεκτροτεχνία (Βουρνάς Κων/νος, Δαφέρμος Ολύμπιος, Πάγκαλος Σταύρος, Χατζαράκης Γεώργιος, έκδ. Ο.Ε.Δ.Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (AC)
5.1.3. Εναλλασσόμενο ρεύμα και χαρακτηριστικά μεγέθη του (σελ. 344−355)
5.1.4. Εναλλασσόμενη τάση και χαρακτηριστικά μεγέθη της
5.1.5. Ενεργός ένταση και ενεργός τάση
5.1.6. Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενων μεγεθών
5.1.7. Εναλλασσόμενη ρεύματα σε φάση
5.1.8. Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φασική απόκλιση
5.2. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (σελ. 360−381)
5.2.1. Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα
5.2.1.α. Ωμική αντίσταση στο Ε.Ρ.
5.2.1.β. Πηνίο στο Ε.Ρ.
5.2.2. Σύνθετα κυκλώματα−Σύνθετη αντίσταση
5.2.2.α. Κύκλωμα RL σε σειρά
5.2.2.β. Κύκλωμα RC σε σειρά
5.2.2.γ. Κύκλωμα RLC σε σειρά
5.2.2.δ. Κύκλωμα RLC παράλληλα
5.3. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (σελ. 386−403)
5.3.1. Ισχύς σε ωμική αντίσταση
5.3.2. Ισχύς σε επαγωγική αντίδραση
5.3.3. Ισχύς σε χωρητική αντίδραση
5.3.4. Ισχύς σε σύνθετη αντίσταση−Τρίγωνο Ισχύος
5.3.5. Αντιστάθμιση (η βελτίωση του συνφ)
5.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (σελ. 408−419)
5.4.1. Συντονισμός σειράς
5.4.2. Παράλληλος συντονισμός (αντισυντονισμός)
5.5. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (σελ. 424−449)
5.5.1. Παραγωγή τριφασικού ρεύματος
5.5.2. Ανεξάρτητα και αλληλένδετα τριφασικά συστήματα
5.5.3. Φασική και πολική τάση
5.5.4. Σύνδεση αστέρα και σύνδεση τριγώνου
5.5.5. Ισχύς του τριφασικού ρεύματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
6.1. ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (σελ. 456−471)
6.1.1. Εισαγωγή− Ανορθωτές
6.1.2. Μονοφασικά κυκλώματα ανόρθωσης
6.1.3. Τριφασικά κυκλώματα ανόρθωσης
6.1.4. Εξομάλυνση και σταθεροποίηση της ανορθωμένης τάσης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην εξεταζόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται οι ανακεφαλαιώσεις, οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, το περιεχόμενο των οποίων εμπίπτει στις ανωτέρω ενότητες.

2ο ΒΙΒΛΙΟ: Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (Ιωαννίδου Μαρία, Μικρώνης Θωμάς, Τσίλης Βασίλης, έκδ. Ο.Ε.Δ.Β)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (σελ. 219−226)
7.6. ΕΝΕΡΓΟΣ Η ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
7.7. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
7.8. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 235−285)
8.2. ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
8.3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΑΕΡΓΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ
8.4. ΤΡΙΓΩΝΟ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
8.5. ΩΜΙΚΟΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
8.5.1. Ωμικός καταναλωτής
8.5.2. Επαγωγικός καταναλωτής
8.5.3. Χωρητικός καταναλωτής
8.6. ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΩΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΡΚΩΦ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
8.6.1. Νόμος του Ωμ
8.6.2. Νόμοι του Κίρκωφ
8.7. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
8.7.1. Κυκλώματα RL Σειράς
8.7.2. Κυκλώματα R−C Σειράς
8.7.3. Κύκλωμα R−L−C Σειράς
8.7.4. Κύκλωμα με R και L Παράλληλα
8.7.5. Κύκλωμα με R και C Παράλληλα
8.7.6. Κύκλωμα με Πηνίο και Πυκνωτή Παράλληλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
9.1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (σελ. 291−303) (σελ. 291−226)
9.2. YΠΕΡΤΑΣΗ
9.3. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
9.4. ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
10.2. ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ (σελ. 309−328)
10.3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΑΣΗΣ
10.3.1. Σύνδεση Πηγών Εναλλασσόμενης Τάσης σε Αστέρα ή σε Τρίγωνο
10.3.2. Σχέσεις Μεταξύ Τάσεων ή ΗΕΔ στη Σύνδεση σε Αστέρα και σε Τρίγωνο
10.4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ «Υ»
10.4.1. Συμμετρικοί καταναλωτές σε σύνδεση «Υ»
10.4.2. Ασύμμετρη φόρτιση σε αστέρα
10.5. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ «Δ»
10.5.1. Συμμετρικοί καταναλωτές σε «Δ»
10.5.2. Ασύμμετροι φόρτιση σε τρίγωνο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
11.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (σελ.333−341)
11.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην εξεταζόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται οι ανακεφαλαιώσεις, οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, το περιεχόμενο των οποίων εμπίπτει στις ανωτέρω ενότητες

 
 
Web hosting by ip.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού