Στοιχεία Μηχανών - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΤΟΜΟ"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Στοιχεία Μηχανών

Για τις εξετάσεις > Ύλη Πανελλαδικών 2014 > Επαγγελματικό Λύκειο

ΒΙΒΛΙΟ: Στοιχεία Μηχανών – Σχέδιο (Ι. Καρβέλη, Α. Μπαλντούκα, Α. Ντασκαγιάννη, έκδ. Ο.Ε.Δ.Β.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Γενικά περί συνδέσεων –Είδη συνδέσεων (σελ. 131−147)
7.1. ΗΛΟΣ
7.1.1. Περιγραφή−χρήση ήλου (καρφιού)
7.1.2. Κατηγορίες−τύποι ήλων (καρφιών)
7.1.3. Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου
7.2. ΗΛΩΣΕΙΣ
7.2.1. Λειτουργικός σκοπός−περιγραφή−χρήση ηλώσεων
7.2.2. Κατηγορίες−τύποι−κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων
7.2.3. Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων
7.3. ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
7.3.1. Περιγραφή−χρήσεις κοχλιών
7.3.2. Κατασκευή σπειρώματος
7.3.4. Λειτουργικός σκοπός κοχλιών (σελ. 149−151)
7.4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ (σελ. 154−161)
7.4.1. Περιγραφή−Σκοπός−Χρήσεις συγκόλλησης
7.4.2. Κατηγορίες συγκολλήσεων
7.4.3. Κατασκευαστικά στοιχεία
7.5. ΣΦΗΝΕΣ (σελ. 162−165)
7.5.1. Περιγραφή−Χρήση−Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών
7.5.2. Κατηγορίες−Τύποι σφηνών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (σελ. 177−180)
8.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
8.2. ΒΑΣΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
9.1. ΑΞΟΝΕΣ−ΑΤΡΑΚΤΟΙ−ΣΤΡΟΦΕΙΣ (σελ. 184−190)
9.1.1. Περιγραφή ορισμός
9.1.2. Σκοπός που εξυπηρετούν
9.1.3. Τύποι και κατηγορίες
9.1.4. Μορφολογικά χαρακτηριστικά−υλικά αξόνων
9.1.5. Συνθήκες λειτουργίας−καταπόνηση
9.1.6. Τοποθέτηση−λειτουργία−συντήρηση
9.2. ΕΔΡΑΝΑ−ΕΙΔΗ ΕΔΡΑΝΩΝ (σελ. 191−206)
9.2.1. Περιγραφή ορισμός
9.2.2. Σκοπός που εξυπηρετούν
9.2.3. Τύποι και κατηγορίες
9.2.4. Μορφολογικά χαρακτηριστικά−υλικά κατασκευής
9.2.5. Συνθήκες λειτουργίας καταπόνηση
9.2.6. Τοποθέτηση−λειτουργία−συντήρηση
9.3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ−ΕΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (σελ. 207−220)
9.3.1. Περιγραφή−ορισμός−είδη
9.3.2. Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.3. Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.4. Λυόμενοι σύνδεσμοι−Συμπλέκτες
Εξαιρούνται: οι παράγραφοι−εικόνες που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παράγραφος 9.2.4. της εξεταστέας ύλης αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών−Σχέδιο» ως παράγραφος 9.3.4. λόγω τυπογραφικού λάθους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
10.1. ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ (σελ. 226−240)
10.1.1. Ορισμός−Περιγραφή
10.1.2. Λειτουργικός σκοπός−χρήσεις
10.1.3. Κατηγορίες−τύποι
10.1.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.1.5. Συνθήκες−σχέσεις λειτουργίας
10.1.6. Οδηγίες εφαρμογής−λειτουργίας
10.2. ΙΜΑΝΤΕΣ (σελ. 242−254)
10.2.1. Ορισμός−περιγραφή
10.2.2. Λειτουργικός σκοπός−χρήσεις
10.2.3. Κατηγορίες−τύποι
10.2.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.2.5. Συνθήκες−σχέσεις λειτουργίας
10.2.6. Οδηγίες εφαρμογής−λειτουργίας
10.3. ΑΛΥΣΙΔΕΣ (σελ. 256−268)
10.3.1. Ορισμός−περιγραφή
10.3.2. Λειτουργικός σκοπός−χρήσεις
10.3.3. Κατηγορίες−τύποι
10.3.4. Κατασκευαστικά στοιχεία
10.3.5. Συνθήκες−σχέσεις λειτουργίας
10.3.6. Οδηγίες εφαρμογής−λειτουργίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ (σελ. 275−279)
11.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ−ΟΡΙΣΜΟΣ
11.2. ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥΔΙΩΣΤΗΡΑ− ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ
11.3. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ−ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
11.4. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ−ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
11.5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ−ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ−ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (παράρτημα) (σελ. 307−362)
14.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
14.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
14.3. ΗΛΩΣΕΙΣ
14.3.1. Καταπόνηση ηλώσεων
14.3.2. Παραδείγματα εφαρμογής
14.4. ΚΟΧΛΙΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
14.4.1. Υπολογισμός των κοχλιών σε αντοχή
14.4.2. Παραδείγματα εφαρμογής
14.4.3. Ασκήσεις για λύση
14.5. ΣΦΗΝΕΣ
14.5.1. Επιλογές σφηνών
14.5.2. Εφαρμογές
14.6. ΑΤΡΑΚΤΟΙ−ΑΞΟΝΕΣ
14.6.1. Υπολογισμός ατράκτων−αξόνων
14.6.2. Παραδείγματα υπολογισμού ατράκτου
14.6.3. Ασκήσεις για λύση
14.7. ΕΔΡΑΝΑ ΚΥΛΙΣΗΣ (ΡΟΥΛΜΑΝ)
14.7.1. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης
14.7.2. Υπολογισμός εδράνων κύλισης
14.7.3. Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.4. Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.5. Ασκήσεις για λύση
14.8. ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ
14.8.1. Λειτουργικές σχέσεις
14.8.2. Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.3. Ασκήσεις για λύση
14.8.4. Υπολογισμοί αντοχής
14.8.5. Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.6. Ασκήσεις για λύση
14.9. ΙΜΑΝΤΕΣ
14.9.1. Λειτουργικές σχέσεις
14.9.2. Παράδειγμα εφαρμογής
14.9.3. Ασκήσεις για λύση
14.9.4. Υπολογισμοί αντοχής
14.10. ΑΛΥΣΙΔΕΣ
14.10.1. Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία
14.10.2. Μέθοδος επιλογής
14.10.3. Παράδειγμα εφαρμογής
14.10.4. Ασκήσεις για λύση

 
 
Web hosting by ip.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού