Μαθηματικά Ι - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΤΟΜΟ"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Μαθηματικά Ι

Για τις εξετάσεις > Ύλη Πανελλαδικών 2014 > Επαγγελματικό Λύκειο

Η ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ
ΒΙΒΛΙΟ: Μαθηματικά (Π. Βλάμος, Α. Δούναβης, Δ. Ζέρβας, έκδοση 2012 Α΄ ΤΑΞΗ 2ου ΚΥΚΛΟΥ ).

 

Κεφάλαιο / Περιεχόμενο

Σελίδες
(από…έως)

Κεφ. 2: Περιγραφική Στατιστική

 

2.1 Βασικές έννοιες και ορισμοί
2.2 Συχνότητα παρατηρήσεων
2.3 Ομαδοποίηση παρατηρήσεων (χωρίς την κατανομή συχνοτήτων σε κλάσεις άνισου πλάτους σελ. 75−76)
2.4 Παράμετροι θέσης
2.5 Παράμετροι διασποράς (εκτός της μέσης απόλυτης απόκλισης σελ. 84 – 86)
2.6 Συντελεστής μεταβλητότητας (CV)
Εξαιρούνται οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στη σελ.102.

(σελ. 59-102)

Κεφ. 3: Όριο - Συνέχεια Συνάρτησης

 

Α. 3.1 Η έννοια του ορίου
3.2 Ιδιότητες του ορίου συνάρτησης
3.3 Πλευρικά όρια συνάρτησης
3.4 Μη πεπερασμένο όριο συνάρτησης− Απροσδιόριστες μορφές (μόνο Μελέτη απροσδιόριστης μορφής 0/0 για ρητές συναρτήσεις καθώς και για τα ριζικά μόνο την πρώτη περίπτωση του Πίνακα Συζυγών Παραστάσεων της σελ. 115).
Εξαιρούνται οι εφαρμογές: 1β και 1γ στις σελίδες 118 και 119, 4δ στις σελίδες 122 και 123, 5 στις σελ. 123 και 124, 6 στις σελίδες 124 και 125, και 7 στις σελίδες 125 και 126.
Β. 3.6 Η έννοια της συνεχούς συνάρτησης
3.7 Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα
3.8 Συνέχεια βασικών συναρτήσεων
3.9. Ιδιότητες συνεχών συναρτήσεων
Εξαιρούνται οι εφαρμογές: 2 στις σελίδες 142 και 143, 5 στη σελ. 145, και 7 στις σελίδες 147 και 148.

(σελ. Α: 107−132),
(σελ. Β: 133−151)

Κεφ. 4: Στοιχεία Διαφορικού Λογισμού

 

Α. 4.1Η έννοια της παραγώγου ως ρυθμός μεταβολής
4.2 Παράγωγος συνάρτηση
4.3 Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων
4.4 Κανόνες παραγώγισης
4.5 Παράγωγοι ανώτερης τάξης
4.6. Παράγουσα συνάρτηση
Β. 4.8 Μονοτονία συνάρτησης
4.9 Ακρότατα συνάρτησης

(σελ. Α: 173–200),
(σελ. Β: 210 – 222)

Κεφ. 5: Στοιχεία Ολοκληρωτικού Λογισμού

 

5.1 Η έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος
5.2 Ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος
5.3 Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος
5.4 Υπολογισμός εμβαδού επιπέδων χωρίων Εξαιρούνται οι εφαρμογές: 7 και 8 στις σελίδες 238 και 239, 9 και 10 στις σελίδες 246−247, οι ασκήσεις 1, 2, 3, 4 στις σελίδες 249− 250, η απόδειξη του τύπου της παραγοντικής ολοκλήρωσης στη σελ. 242 και οι Γενικές Ασκήσεις Κεφαλαίου στις σελ. 258−261.

(σελ. 231 −258)

 

Γενική Παρατήρηση :
Α) Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
Β) Εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο καθώς και σε παραγράφους ή τμήματα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.

 
 
Web hosting by ip.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού